ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Сайт «TerrasensingEngineering», розташований на доменному імені http://www.terrasensing.com.ua/ Розташований ФОП Кезь Ю.О. іпн. 2712513793,
07101, Україна, м. Славутич Київської обл. Київський к-тал. 6/12
публікує від імені ФОП Кезь Ю.О. Публічну оферту з продажу Товару через Інтернет.

1.Визначення термінів

1.1.Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Інтернет-магазином у оферті виступає сайт «Terrasensing Engineering» розташований на доменному імені http://www.terrasensing.com.ua/
1.3. Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції зазначені Покупцем із асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.
2.2. ФОП Кезь Ю.О. має право вносити зміни до Оферти без повідомлення Покупця.
2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на веб-сайті Інтернет-магазину.
2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару

3. ЦІНА ТОВАРУ
3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.
3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом 3 днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.
3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.
3.7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.
3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Доставка та оплата»

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном +380954373135 або через поштову скриньку terrasensing@gmail.com.
4.2. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
4.3. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється шляхом оплати обраного товару.
4.4. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.
4.5. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товару одним із способів, вказаних на сайті Інтернет-магазину.
5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцю, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар до місця, вказаного Покупцем, а якщо місце доставки Товару Покупцем не вказано, то за місцем його проживання або реєстрації.
5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує під час оформлення Замовлення на придбання Товару.
5.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та терміну доставки.
5.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.
5.6. Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

6. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець:
ФОП Кезь Ю.О. інн. 2712513793
Адреса: 07101 Україна, м. Славутич Київської обл.
Київський к-тал. 6/12
тел: +380954373135

 

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються Продавцем, та не вчиняти дій, зазначених у п. 2.1. справжньої Оферти.